01234

                                              Huiswerkbegeleiding   Bijles   Examentraining                                                              

  

           

Aanpak 

We starten met een vrijblijvend intakegesprek waarin de hulpvraag in beeld wordt gebracht. Wanneer duidelijk is hoe dit wordt ingevuld wordt de huiswerkbegeleiding en/of bijles gestart. Door middel van een portfolio worden de resultaten en doelen bijgehouden. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor de positieve ontwikkeling van de begeleiding.

Samenwerken

De begeleiding wordt aangeboden door professionals. Wij werken graag samen op de manier waarbij uw kind zich thuis voelt.

Doelgericht werken

Duidelijkheid en structuur is belangrijk voor ieder kind. Daarom leren wij door doelgericht werken. 

We starten iedere week met het stellen van minimaal 2 doelen. Na iedere week volgt er een korte evaluatie en indien nodig wordt het doel bijgesteld of afgevinkt. Soms is een doel voor langere periode dan wordt iedere week besproken hoe het gaat. We werken samen met uw kind naar het resultaat dat alle doelen uiteindelijk worden behaald. Bij het doelgericht werken geldt ook dat de leerling zelf verantwoordelijk is. Ook wanneer uw kind thuis leert, is het belangrijk dat er aan deze doelen wordt gewerkt.

Bij huiswerkbegeleiding worden de doelen iedere week geëvalueerd. Afhankelijk van het aantal bijlessen worden er doelen opgesteld en minimaal één keer per maand geëvalueerd. 

Studievoortgang

U, als ouder/verzorger, bent een belangrijk onderdeel van huiswerkbegeleiding en/of bijles. Uw kind krijgt iedere week de doelen mee naar huis, zodat u inzicht heeft in zijn/haar voortgang. Ook vinden wij het belangrijk dat u regelmatig op de hoogte gehouden van de studievoortgang van uw kind(eren). Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is er voor ieder kind die er baat bij heeft. Wij hebben een rustige en stimulerende leeromgeving waar uw kind het huiswerk kan maken. 

Wekelijks wordt er een nieuwe planning gemaakt van het huis- en leerwerk. De planning wordt gedurende de week gevolgd, zodat uw kind rust en structuur heeft. 

Tijdens de begeleiding maakt uw kind zelfstandig huiswerk, kijken wij het gemaakte werk na en overhoren wij leerstof. Wij houden de resultaten nauwlettend in de gaten. 

Lesmaterialen zijn aanwezig of worden zelf meegebracht.


Voor wie?

Heeft uw kind moeite met plannen, leren, zelfstandig huiswerk maken, prioriteiten stellen, leren van toetsen of verslagen maken? 

Heeft uw kind geen moeite met school/huiswerk, maar wél motivatie nodig om te leren?

Heeft uw kind moeite met 1 specifiek vak? En heeft hij/zij hulp nodig om de resultaten te verbeteren?

Worden er vaak eindeloze discussie gevoerd over huiswerk en cijfers?

Heeft u, als ouder/verzorger, baat bij professionele hulp voor uw kind?

Dan is huiswerkbegeleiding of bijles de oplossing voor u en uw kind!                                                            Bijles

Heeft uw kind een vak waar hij/zij veel moeite mee heeft? Waar ze uren voor leren en de cijfers blijven onvoldoende? Wellicht is bijles dan een goede oplossing om de resultaten te kunnen verbeteren. Veel leerlingen hebben wel een vak welke niet leuk of moeilijk te leren is. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de lesstof begrijpt en daardoor zelfverzekerder wordt. De resultaten zullen dan ook niet uitblijven. In een rustige leeromgeving geven wij de aandacht die nodig is voor uw kind en het vak.

Tijdens de bijlessen besteden wij aandacht aan lastige leerstof, geven wij uitgebreide instructie en maakt uw kind opdrachten om te ontdekken of hij/zij het begrijpt. De werkwijze sluit aan bij de school.  


 Een aantal foto's van onze leerruimte